Praktijkinformatie

In verband met de landelijke verspreiding van het Coronavirus verzoeken wij u alleen wanneer het strikt noodzakelijk is naar de huisartsenpraktijk te komen. Tot nader order zullen de reguliere spreekuren komen te vervallen. Voor alle klachten geldt dat wij patiënten willen vragen vooraf contact op te nemen met de hui sartsenpraktijk. Dit om te overleggen of een consult op de praktijk echt noodzakelijk is of dat de klachten ook telefonisch kunnen worden besproken. We proberen de wachtkamer zo leeg mogelijk te houden en besmetting zoveel mogelijk te voorkomen. Voor m e er informatie over het Coronavirus zie: Thuisarts.nl RIVM.nl TELEFOONBANDJE Welkom bij huisartsenpraktijk <<NAA

 In verband met het coronavirus verzoeken wij patienten NIET rechtstreeks naar de parktijk te komen (voor herhaalrecepten, uitslagen van onderzoeken en andere vragen) maar Nu ALTIJD eerst bellen met de praktijkassistente.

De praktijk is, met uitzondering van donderdag, dagelijks geopend van 8.00 - 17.00 uur. Op donderdag is de praktijk geopend van 8.00 - 12.00 uur.

Wanneer u de praktijk belt, krijgt u een keuzemenu:

  1. uitsluitend voor spoedgevallen
  2. herhaalrecepten inspreken
  3. de assistente aan de lijn

Afspraken maken tussen 08.00 en 11.00.
De assistente zal u vragen kort aan te geven waarvoor u komt. (bv buikpijn, controle suikerziekte) Hierdoor kan zij het spreekuur beter plannen.

Een consult duurt ongeveer 10 minuten. Denkt u meer tijd nodig te hebben, geef dit dan door aan de assistente.

Dr Hosainy is aanwezig op maandagmiddag, dinsdagochtend, woensdag hele dag en vrijdag hele dag.
Dr Veugelers is aanwezig op maandag hele dag, dinsdag hele dag en donderdagmorgen.


Het is de bedoeling dat u op het spreekuur komt bij de arts bij wie u staat ingeschreven. Alleen voor zaken die niet kunnen wachten tot uw eigen huisarts spreekuur heeft kunt u bij de ander terecht.

Waarneming

Waarneming tijdens vakanties en vrije dagen geschiedt door de aanwezige huisartsen in de wijken Kronenburg, Vredenburg en Rijkerswoerd. U belt dan de doktersdienst in Bussum, die verwijst u naar de huisarts die waarneemt. Wij verzoeken u indien mogelijk te bellen voor 10.30 uur.

Doktersdienst 0900-1515

Voor herhaalrecepten van medicijnen die u chronisch gebruikt kunt u op deze dagen rechtstreeks bij uw apotheek terecht.

Levensvragen

Als huisartsenpraktijk staan wij open voor het bespreken van levensvragen.